Przerywamy supresję androgenową dla podniesienia poziomu PSA po radioterapii AD 3

Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów zgodnie z lokalnymi wymogami komisji kontrolnej. Stratyfikację zaplanowano zgodnie ze stanem w odniesieniu do wcześniejszej radykalnej prostatektomii, czasu od zakończenia radioterapii (<3 lat w porównaniu do .3 lat), wyjściowej wartości PSA (3 do 15 ng na mililitr w porównaniu do> 15 ng na mililitr) oraz statusu w odniesieniu do wcześniejszego stosowania neoadjuwantowej, równoległej lub adjuwantowej terapii deprywacji androgenów.
Schemat leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do dwóch grup leczenia. Ciągła terapia deprywacji androgenów składała się z agonisty hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRHa) w połączeniu z niesteroidowym antyandrogenem, z tym ostatnim kontynuowanym przez minimum 4 tygodnie lub wycięciem jamy ustnej. Intensywna terapia deprywacji androgenów składała się z 8-miesięcznych cykli leczenia, z których każdy rozpoczyna się od podania zastrzyków LHRHa w połączeniu z niesteroidowym antyandrogenem, przy czym ten ostatni kontynuowano przez co najmniej 4 tygodnie. Każdy preparat LHRHa był akceptowalny w każdym z preparatów 1-miesięcznych lub dłuższych depot, aby osiągnąć czas leczenia wynoszący 8 miesięcy. Po zakończeniu 8-miesięcznego cyklu rozpoczęto interwencję w braku leczenia, jeśli nie było dowodów klinicznego postępu choroby i jeśli poziom PSA był mniejszy niż 4 ng na mililitr i nie więcej niż ng na mililitr powyżej poprzedniej zarejestrowanej wartości monitorowanej w tym cyklu leczenia (patrz rys. S1 i S2 w Dodatku uzupełniającym, dostępne w).
Podczas przerwy w leczeniu poziom PSA był monitorowany co 2 miesiące, aż osiągnął 10 ng na mililitr, pod warunkiem, że nie było żadnych dowodów na postęp choroby. Jakość życia oceniana przez pacjentów została oceniona przy użyciu podstawowego kwestionariusza jakości życia Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (QLQ-C30), podawanego w punkcie wyjściowym, co 4 miesiące przez 2 lata, a następnie co 8 miesięcy do choroba odporna na kastrację rozwinęła się, a następnie corocznie. Kontynuacja obserwacji do śmierci była wymagana w obu grupach. Choroba oporna na kastrację została zdefiniowana jako trzy wzrosty poziomu PSA w odstępie co najmniej miesiąca lub dowody nowej choroby klinicznej, podczas gdy pacjent był poddawany terapii pozbawiającej androgenu, a testosteron był na poziomie kastracji. Po opracowaniu choroby odpornej na kastrację zarządzanie zostało ustalone przez lokalnego badacza, z rocznym raportem o stanie zdrowia pacjenta, a w przypadku śmierci – o przyczynie. Pacjenci, którzy zostali uznani za nieobecnych w protokole z powodów innych niż wykazujących oporność na kastrację, również byli obserwowani, aby zarejestrować interwencje, jakość życia i stan zdrowia.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie
[podobne: tłuszczak na plecach leczenie, tłuszczak na plecach, tłuszczak na plecach leczenie zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior staloral 300 cena tłuszczak na plecach