Ostre zapalenie pluc odoskrzelowe

Ostre zapalenie płuc odoskrzelowe (Bronchopneumonia acuta). Określenie mianem ostre zapalenie płuc odoskrzelowe w pojęciu nowoczesnym nazywa się ostrą chorobę zakaźną z siedzibą głównych zmian w płucach, której najznamienniejsze cechy ze stanowiska klinicznego są następujące: 1) na to zapalenie zapadają przeważnie osoby osłabione oraz osoby z niedostateczną opornością ( w toku ciężkich chorób zakaźnych, po ciężkich zabiegach operacyjnych, osoby w podeszłym wieku, dzieci itp.), 2) objawy fizyczne nacieku płuc są zwykle nieznaczne, 3) zmiany w płucach są symetryczne, 4) choroba dotyczy najczęściej dolnych części płuc pod łopatkami i wzdłuż kręgosłupa, 5) początek choroby jest nieburzliwy, poprzedzony zwykle przez nieżyt oskrzeli (stąd nazwa choroby: zapalenie płuc odoskrzelowe, bronobopneumonia), 6) koniec choroby jest powolny, bez przełomu.
Ze stanowiska anatomiczno – patologicznego chorobę cechują: 1) występowanie w postaci rozsianych ognisk, z których każde zajmuje jeden lub kilka sąsiednich zrazików (stąd nazwy ostre zapalenie płuc zrazikowe – pneumonia lobularis acuta ostre zapalenie płuc wysepkowe – pneumonia insularis acuta, ostre zapalenie płuc rozsiane – pneumonia disseminata acuta), 2) zmiany w płucach są zazwyczaj obustronne i dotyczą najczęściej dolnych tylnych i przykręgowych części płuc, 3) wysięk wypełniający pęcherzyki płucne poszczególnych zrazików jest najczęściej płynny (stąd nazwa choroby: ostre zapalenie płuc nieżytowe, pneumonia catarrhalis acuta), nie zawiera włóknika lub zawiera go mało i prawie nie ma skłonności do krzepnięcia. Zdarza się jednak wysepkowe zapalenie włóknikowe z wysiękiem krzepnącym. [patrz też: tłuszczak na plecach, medyk częstochowa cennik, dicoman junior ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior medyk częstochowa cennik tłuszczak na plecach