Ostre zapalenie pluc i oplucnej

Określenie. Przez przytoczone w nagłówku miana rozumie się ostrą chorobę zakaźną z siedzibą głównych zmian w płucach, cechującą się klinicznie: 1) nagłym gwałtownym początkiem wśród wstrząsającego dreszczu i wysokiej gorączki u osoby przedtem zwykle zupełnie zdrowej, 2) wyraźnymi objawami nacieku zajmującego znaczną część lub cały płat płucny lub kilka płatów, typowo zmieniającymi się w przebiegu choroby, 3) ciężkim przebiegiem z gorączką o torze ciągłym, 4) zakończeniem przełomowym (per crisin), najczęściej na siódmy dzień choroby
Ze stanowiska anatomiczno – patologicznego chorobę cechują: 1) zajęcie sprawą zapalną wszystkich pęcherzyków płucnych przeważnie całego płata lub całych płatów płuc (stąd nazwa choroby: ostre zapalenie płuc płatowe, pneumonia lobaris acuta) wraz z ich opłucną(stąd nazwa pleuropneumonia acuta), 2) wypełnienie pęcherzyków płucnych wysiękiem, w którym obficie ścina się włóknik, podobnie jak w przebiegu krupu (ero up) stąd nazwa choroby, nadana przez Rokitańskiego zapalenie płuc krupowe (pneumonia crouposa), oraz nazwa nadana przez Virchowa zapalenie płuc włóknikowe (pneumonia fibrinosa). Ze stanowiska klinicznego do ostrego krupowego zapalenia płuc należą również przypadki ostrego zapalenia płuc rzekomo-płatowego ( pneumonia pseudolobaris acuta). Są to takie przypadki ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego zlewającego się, w których liczne ogniska zapalne leżą tuż obok siebie. Zapalenie płuc krupowe jest chorobą częstą. Niektóre osoby mają szczególne usposobienie do zapadania na tę postać zapalenia płuc, toteż chorują na nią wielokrotnie. Zapalenie płuc krupowe na ogół nie oszczędza żadnego wieku najczęściej jednak, tak jak inne choroby zakaźne, zdarza się w wieku dojrzałym, przy tym u mężczyzn częściej niż u kobiet. We wczesnym dzieciństwie do trzeciego roku życia) należy omawiana postać ostrego zapalenia płuc do wielkich rzadkości, zależnie prawdopodobnie od biernej odporności, przekazanej przez matkę. [przypisy: tłuszczak na plecach, heparizen, wypuklina ]

Powiązane tematy z artykułem: heparizen tłuszczak na plecach wypuklina