Ogólnokrajowe badanie przypadków palenia i śmierci w Indiach czesc 4

Osoby, którym brakowało danych, zostały wyłączone z analizy. Poziome słupki reprezentują 99% przedziały ufności, a pionowe przerywane linie i diamenty wskazują ogólny współczynnik ryzyka śmiertelności. Powierzchnia każdego kwadratu jest odwrotnie proporcjonalna do wariancji logarytmu współczynnika ryzyka, więc duży kwadrat odpowiada krótkiemu przedziałowi ufności. Wśród kobiet bezwzględna liczba zgonów związanych z paleniem była zbyt mała, by była statystycznie wiarygodna po stratyfikacji pod względem miejsca zamieszkania (miejskiego lub wiejskiego), poziomu wykształcenia, używania lub nie używania alkoholu oraz poziomu używania tytoniu, mimo że nie stwierdzono żadnych anomalii oczywiste (rysunek 2 i rys. 1A i 1B dodatku dodatkowego). Dlatego wyniki dla tych podgrup są opisane tutaj tylko dla mężczyzn.
W przypadku mężczyzn w wieku od 30 do 69 lat wskaźnik ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny medycznej był nieco wyższy na obszarach miejskich (1,9) niż na obszarach wiejskich (1,6) (rys. 2). Wskaźnik ryzyka zgonu z powodu gruźlicy był również wyższy na obszarach miejskich (2,7) niż na obszarach wiejskich (2,3), ale różnica nie była znacząca (ryc. 1B dodatku uzupełniającego). Jednakże, ponieważ odsetek zgonów z powodu gruźlicy był niższy na obszarach miejskich niż na obszarach wiejskich, gruźlica stanowiła tylko około 15% nadmiaru zgonów związanych z paleniem na obszarach miejskich, w porównaniu z 22% na obszarach wiejskich. Odwrotnie, choroby serca (głównie ostry atak serca) stanowiły około 24% nadmiaru zgonów związanych z paleniem na obszarach miejskich, w porównaniu z jedynie około 18% na obszarach wiejskich.
W porównaniu palaczy i niepalących, względne ryzyko zgonu z powodu jakiejkolwiek przyczyny medycznej u mężczyzn w wieku od 30 do 69 lat było podobne wśród osób bez wykształcenia podstawowego (1.6), osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (1.7), oraz osoby z wykształceniem średnim lub policealnym (1.7); ryzyko względne było takie samo wśród osób spożywających alkohol i osoby nie spożywające alkoholu (1.6).
Większość mężczyzn paliła tylko bidisy, ale niektóre palili tylko papierosy, a zależność dawka-reakcja między paleniem a umieralnością dotyczyła mężczyzn, którzy palili tylko bidis (współczynnik ryzyka dla jednego do siedmiu bidis dziennie, 1,3; współczynnik ryzyka dla ośmiu lub więcej 2,2) oraz wśród osób, które palą tylko papierosy (wskaźnik ryzyka dla jednego do siedmiu papierosów dziennie, 1,8; współczynnik ryzyka dla ośmiu lub więcej, 2,9; P <0,001 dla obu trendów) (Tabela 3 Dodatku Uzupełniającego). Nawet wśród palaczy, którzy palili tylko od jednej do siedmiu bidis dziennie (średnio cztery dziennie), nadmiar zgonów związanych z paleniem stanowił jedną czwartą wszystkich zgonów z przyczyn medycznych (współczynnik ryzyka, 1,3). Wśród tych, którzy palili tylko od jednego do siedmiu papierosów dziennie (średnio cztery dziennie), nadmiar zgonów związanych z paleniem stanowił prawie połowę zgonów z przyczyn medycznych (współczynnik ryzyka, 1,8).
Ryzyko bezwzględne
Aby pomóc oszacować bezwzględne zagrożenia, wykorzystaliśmy szacunki WHO dotyczące indyjskich krajowych wskaźników zgonów i rocznej liczby zgonów, podzielonych według 5-letnich grup wiekowych. W każdej grupie wiekowej nasze badanie przedstawia odsetek zgonów z jakiejkolwiek przyczyny medycznej; względne ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny medycznej wśród palaczy w porównaniu z niepalącymi; oraz częstość palenia wśród osób kontrolnych
[przypisy: plastidip allegro, rehabilitacja tarchomin, zioła mnicha na odchudzanie ]

Powiązane tematy z artykułem: plastidip allegro rehabilitacja tarchomin zioła mnicha na odchudzanie