Odglos opukowy ma na poczatku choroby odcien bebenkowy

Obmacywaniem w miejscu odpowiadającym zajętemu płatowi stwierdza się w okresie nacieku wzmożenie drżenia piersiowego znikające tylko chwilowo w razie zatkania oskrzela. Odgłos opukowy ma na początku choroby odcień bębenkowy, w następnych dniach w okresie zwątrobienia przytłumia się, lecz prawie nigdy nie bywa zupełnie stłumiony w okresie rozejścia się sprawy staje się znowu bębenkowy, a ten po pewnym czasie ustępuje miejsca prawidłowemu odgłosowi. Granica przytłumienia odpowiada przeważnie rzutem płatów płucnych. Osłuchowe w przypadkach w prawidłowym przebiegu można odróżnić także 3 okresy odpowiadające okresom anatomicznym. W okresie początkowym słyszy się trzeszczenia niedźwięczne, zwane wstępnym i lub początkowymi (crepitatio indux). Czasami słyszy się także tarcie płucne, jako wyraz wciągnięcia opłucnej w sprawę zapalną. Słyszy się je rzadko a to, dlatego że chory, by uniknąć silnych bólów kłujących w beku, prawie nie oddycha klatką piersiową po chorej stronie. W okresie zwątrobienia trzeszczeń już nie ma, natomiast słyszy się szorstki, jakby pod uchem powstający szmer oskrzelowy, najsilniejszy w miejscu największego przytłumienia, oraz odgłos oskrzelowy mewy. W okresie rozejścia się choroby znowu pojawiają się trzeszczenia zwane powrotnymi lub końcowymi (crepitatio redux) obok łagodniejszego już szmeru oskrzelowego. Trzeszczenia powrotne są zazwyczaj liczniejsze niż(początkowe, których bardzo częste lekarz nie stwierdza, że trwają krótko i znikają już zanim zawezwane lekarza. Prócz tego trzeszczenia powrotne są zwykle dźwięczne, ponieważ tkanka płucna jest jeszcze do pewnego stopnia mniej powietrzna. Bardzo znamienny jest przebieg gorączki. Ostre krupowe zapalenie płuc rozpoczyna się nagłym wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do 39-40 st. C wśród wstrząsającego dreszczu. Gorączka przez, cały czas trwania choroby ma tor ciągły, od czasu de czasu je dnak znacznie się obniża. [hasła pokrewne: aspargin forte, staloral 300 cena, urogran ]

Powiązane tematy z artykułem: aspargin forte staloral 300 cena urogran