Nietypowe złamania rozrostu kości udowej u kobiet po menopauzie przyjmujących alendronian

Listy Długookresowe bezpieczeństwo bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy zostało zakwestionowane. Dwie serie przypadków sugerują istnienie związku pomiędzy przedłużoną terapią bisfosfonianową a nietypowymi złamaniami. W jednej serii niewielka liczba pacjentów podtrzymywała niskoenergetyczne złamania bezkręgowe podczas długotrwałego leczenia alendronianem; trzy były złamaniami trzonu kości udowej.1 Biopsje kości u tych pacjentów wykazały dowody silnie tłumionego obrotu kostnego i leczenia złamań, które były opóźnione lub nieobecne. W drugiej serii stwierdzono złamania podkrętarzowe niskoenergetyczne u dziewięciu kobiet, które otrzymywały długoterminową terapię alendronową.2 Teoretycznie bisfosfoniany hamują obrót kostny, a zatem mogą być związane z nagromadzonym mikrouszkodzeniem w kości. Zgodnie z naszą wiedzą, żadne badanie nie wykazało akumulacji mikrouszkodzeń u pacjentów leczonych bisfosfonianami, a dane z badań na zwierzętach pozostają trudne do zinterpretowania, ponieważ stosuje się nadmiarowe dawki bisfosfonianów. Niemniej jednak wydaje się, że istnieje prawdopodobieństwo, że bisfosfoniany zmieniają wytrzymałość kości przy długotrwałym stosowaniu.
Zidentyfikowaliśmy 15 kobiet po menopauzie, które otrzymywały alendronian przez średnią (. SD) wynoszącą 5,4 . 2,7 roku i którym przedstawiono atypowe złamania niskoenergetyczne, zdefiniowane jako złamania występujące podczas upadku z wysokości stojącej lub mniejszej. Wszyscy pacjenci doznali złamań podkrętarzowych lub proksymalnych trzonu kości. Stosowanie bisfosfonianów zaobserwowano u 37% wszystkich pacjentów z niskoenergetycznymi złamaniami podkrętarzowymi lub trzonu kości. Złamania okolicy podkrętarzowej lub trzonu kości są stosunkowo rzadkie u kobiet po menopauzie, stanowiących 6% wszystkich złamań kości biodrowej osteoporotycznej w naszej populacji pacjentów (dane niepublikowane).
Ryc. 1. Ryc. 1. Rentgenogramy złamań trzonu kości udowej Pokazano wzór Prosty z grubymi kordami . Panel A pokazuje złamanie trzonu kości udowej 83-letniej kobiety z 9-letnią historią używania alendronianu. Panel B pokazuje podobne złamanie u 77-letniej kobiety z pięcioletnią historią stosowania alendronianu.
Stwierdzono, że dziesięciu z 15 pacjentów ma unikalny wzór radiograficzny, definiowany jako proste złamanie poprzeczne lub skośne (. 30 °) z wyłonieniem kory i rozproszonego korowego zgrubienia proksymalnego trzonu kości udowej. Ten wzór nazywamy prostym w przypadku grubych kory (ryc. 1). Średni czas stosowania alendronianu przez tych pacjentów wynosił 7,3 . 1,8 lat, co było znacznie dłuższe niż 2,8 . 1,3 lat dla pięciu pacjentów bez tego wzorca (P <0,001). Korowe zgrubienie występowało w przeciwległej kości udowej u wszystkich pacjentów z tym wzorem. Trzech z 15 pacjentów miało złamania kości udowej, wszystkie w kości udowej drugiej strony, podczas gdy u żadnego pacjenta nie stwierdzono złamań kręgów w wywiadzie. Pomiary witaminy D i parathormonu oraz densytometrii kości nie były wykonywane podczas leczenia złamań; dlatego nie możemy określić statusu pacjentów w odniesieniu do metabolicznej choroby kości.
Nasze wyniki dostarczają dalszych dowodów na potencjalny związek pomiędzy stosowaniem alendronianu a niskoenergetycznymi złamaniami kości udowej ERROR
[podobne: hedrin opinie, cynaryzyna, wole guzowate tarczycy ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna hedrin opinie wole guzowate tarczycy