Niektórzy badacze w ostrym zapaleniu pluc odoskrzelowym me znajdowali w ogóle pneumokoków typu I i II

Z poszczególnych typów pneumokoka przeważa zarówno u dorosłych jak i u dzieci grupa X. Niektórzy badacze w ostrym zapaleniu płuc odoskrzelowym me znajdowali w ogóle pneumokoków typu I i II. Czym się tłumaczy niespostrzegany przez innych autorów wysoki odsetek pneumokoków typu I w materiale Kliniki Dziecięcej warszawskiej trudno orzec. Może pewną rolę odgrywają warunki miejscowe, zgodnie ze spostrzeżeniami o niejednakowej częstości typów pneumokokowych w różnych miejscowościach. Tak T. Goliborska i F. Przesmuclci stwierdzili w ropnym zapaleniu opłucnej u dzieci pneumokoki typu I w 33% (w 14 przypadkach na 42), typu II w 5% (w 2 przypadkach na 42) i z grupy X w 62% (w 26 przypadkach). Gundel zaś w Niemczech na 67 przypadków stwierdził typ I w 65%, II w 10%, III w 6% i z grupy X w 18%. Lyon, na 12 przypadków wykrył typ I w 11 i grupę X w jednym przypadku. Rzadziej od pneumokoków ostre zapalenie płuc odoskrzelowe wywołują paciorkowce hemolizujące, pa eczki grypy, pałeczki Priedlandera, gronkowce i inne bakterie. Pałeczki grypy mają powiększać zjadliwość pneumokoków i tym się przyczyniać do powstawania zapalenia płuc. W materiale Kliniki Dziecięcej warszawskiej ostre zapalenie płuc odoskrzelowe na tle zakażenia paciorkowcami stanowi prawie 10%, pałeczkami grypy 5%, gronkowcami 5%, pneumokokami z gronkowcami 1,3%, pneumokokami z pałeczkami grypy 2,5%. Częstość poszczególnych bakterii w innych statystykach jest inna. W ogóle co do tego statystyki wybitnie się różnią, zależnie od charakteru epidemii. Bakterie mogą dostawać się do pęcherzyków płucnych przede wszystkim drogą oskrzelową, wywołując kolejno zapalenie oskrzeli i oskrzelków. Stąd pochodzi nazwa choroby: zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia). Sprawa zapalna szerzy się z najdrobniejszych rozgałęzień oskrzeli na pęcherzyki przez ciągłość lub powstaje wskutek aspiracji wysięku z drobnych oskrzeli do pęcherzyków płucnych. Jest to pneumonia acuta bronchegenes. Taki sposób powstawania odoskrzelowego zapalenia płuc stwierdzono doświadczalnie, co do zapalenia na tle zakażenia pałeczkami grypy. Szerzenie się sprawy zapalnej z oskrzeli nie jest równomierne, lecz odbywa się najczęściej tylko w zakresie niektórych drobnych rozgałęzień oskrzeli, wskutek czego naciek zapalny dotyczy tylko zrazików zaopatrywanych przez te gałązki. [przypisy: staloral 300 cena zielona góra, heparizen, staloral 300 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior heparizen staloral 300 cena