Najczesciej goraczka ma tor zwalniajacy

Ogniska małe oraz leżące w głębi mogą nawet i nie wywoływać żadnych objawów fizycznych lub są bardzo nieznaczne ograniczone, co do terenu i nieraz szybko przemijające. Skóra bywa zwykle wilgotnawa. Na wargach i na skrzydłach nosa pojawia się nieraz opryszczka. Choroba, zwłaszcza u dzieci, przebiega z dużą dusznością, często niewspółmierną z rozległością zmian w płucach. Ogólna ciepłota ciała zachowuje się rozmaicie. Najczęściej gorączka ma tor zwalniający. U starców gorączki może nie być wcale, u dzieci na odwrót gorączka sięga w większości przypadków wysokiego poziomu. Tętno odpowiada najczęściej ogólnej ciepłocie ciała. Czas trwania i zejście choroby bywają różne, zależnie od choroby podstawowej, rozległości sprawy, stanu serca i wieku chorego. W przypadkach o przebiegu miernie łagodnym gorączka o torze zwalniającym zaczyna zwykle stopniowo opadać dopiero w końcu pierwszego tygodnia, a ciepłota ciała prawidłowa powr aca mniej więcej na 10-12 dzień choroby. Objawy nieżytu trwają jednak dłużej, tak iż powrót do zdrowia następuje dopiero w końcu trzeciego tygodnia, a w przypadkach ciężkich, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym, dopiero w szóstym tygodniu i nawet później. W przypadkach przeciągających się bardzo często nie ma zupełnego powrotu do stanu prawidłowego, a rozwijają się stopniowo objawy stwardnienia płuc. W innych przypadkach, zwłaszcza w zapaleniu płuc grypowym, nieraz dochodzi do zropienia ognisk zapalnych, a w zapaleniu zachłystowym nawet do zgorzeli płuc. W zapaleniu płuc odrowym istnieje dążność do przerzucania się zapalenia z jednego miejsca na drugie oraz do szerzenia się na sąsiednie części płuc. [przypisy: movalis tabletki, proktis m opinie, wypuklina ]

Powiązane tematy z artykułem: movalis tabletki proktis m opinie wypuklina