Hamowanie VEGF i nefropatyczna mikroangiopatia zakrzepowa cd

Na początku miał prawidłową czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, 1,2 mg na decylitr [106 .mol na litr]) bez białkomoczu i nadciśnienia. Podczas leczenia pogorszyła się jego czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, 3,1 mg na decylitr [274 .mol na litr] po 9 miesiącach), pogorszenie stanu nadciśnienia tętniczego i minimalny wzrost białkomoczu (160 mg białka na 24 godziny). Miał anemię (hematokryt, 34%), z prawidłową liczbą płytek krwi i bez schistocytów. Biopsja nerki wykazała mikroangiopatię zakrzepową z ogniskowymi obszarami usuwania stóp. Małe tętnice i tętniczki wykazały znaczny obrzęk śródbłonka bez jawnych zakrzepów. Bevacizumab został przerwany. Stan pacjenta szybko się pogorszył z powodu jego złośliwej choroby, a wkrótce potem zmarł.
Pacjent 4
62-letni mężczyzna z historią cukrzycy typu 2, nadciśnieniem, migotaniem przedsionków i przewlekłą chorobą nerek (stężenie kreatyniny w surowicy 1,4 mg na decylitr [124 .mol na litr]) miał drobnokomórkowego raka płuca. Był leczony cisplatyną i docetakselem wraz z bevacizumabem w dawce 10 mg na kilogram co 2 tygodnie, łącznie w czterech dawkach. Trzy miesiące później rozwinęło się zapalenie płuc i leczył się lewofloksacyną. Krótko po tym był hospitalizowany z ostrą niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, 5,7 mg na decylitr [504 .mol na litr]) i wysypka grudkowo-plamkowa. Analiza moczu wykazała obecność 3+ białka (500 mg na decylitr na próbie moczu) i 3+ krwi, z krwinkami czerwonymi i bez odlewów. Został empirycznie leczony metyloprednizolonem i przeszedł biopsję nerki.
Biopsja wykazała ostrą mikroangiopatię zakrzepową charakteryzującą się mesangiolizą, obrzękiem śródbłonka i ogniskową zakrzepicą naczyń włosowatych, wraz ze skromnym mezangialnym odkładaniem się IgA (Figura 1B i 1C). Widoczne było rozmyślne usuwanie procesów stóp. Po biopsji bewacizumab przerwano i zastąpiono doustne kortykosteroidy krótkim cyklem cyklofosfamidu. Funkcja nerek pacjenta uległa szybkiej poprawie, a 2 miesiące później poziom kreatyniny w surowicy wynosił 1,1 mg na decylitr (97 .mol na litr) i białkomocz ustąpił.
Pacjent 5
61-letni mężczyzna z przerzutowym rakiem trzustki leczony był gemcytabiną, erlotynibem i bewacizumabem, ostatni w dawce 10 mg na kilogram co 2 tygodnie w sumie 12 dawek. Wyjściowy poziom kreatyniny wynosił 1,0 mg na decylitr (88 .mol na litr), bez białkomoczu. Po 5 miesiącach miał uogólniony obrzęk i zmniejszał wydalanie moczu. Stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło 2,6 mg na decylitr (230 .mol na litr), a 24-godzinne wydalanie białka z moczem wynosiło 4613 mg. Rozmaz krwi wykazywał sporadyczne schistocyty z trombocytopenią (liczba płytek krwi, 13 000 komórek na milimetr sześcienny, liczba wyjściowa, 55,000). Bevacizumab został przerwany. Biopsja nerki wykazała klasyczne cechy mikroangiopatii zakrzepowej z ogniskowymi obszarami uszkodzenia podocytów. Skrzepy stwierdzono w niektórych tętniczkach doprowadzających, prowadząc do niedokrwiennego zapaści kłębuszkowej (ryc. Dodatkowego Dodatku, dostępnego wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Po pięciu zabiegach plazmaferezy funkcja nerek pacjenta ustabilizowała się
[przypisy: edugaleria, heparizen, plastidip allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria heparizen plastidip allegro