ZAPALENIE PLUC

ZAPALENIE PŁUC (PNEU.MONIA) 1. Uwagi ogólne Odróżnia się, zapalenie płuc ostre i przewlekłe, miąższowe i śródmiąższowe, ropne i nieropne. Przez miano „ostre zapalenie płuc nieropne rozumie się ostrą chorobę zakaźną ogólną z siedzibą głównych zmian w płucach. Ostre zapalenie płuc nieropne dzieli się na 2 zasadnicze postacie ostre zapalenie płuc krupowe (pneumonia crouposa) i ostre zapalenie płuc odoskrzelowe (bronchopneumonia acuta). Pierwszą postać zwie się jeszcze mianem ostre zapalenie płuc nieżytowe (pneumonia catarrhalis acuta), ostre zapalenie płuc zrazikowe (pneumonia lobularis acuta), ostre zapalenie płuc ogniskowe (pneumonia disseminata acuta), ostre zapalenie płuc wysepkowe (pneumonia insularis acuta). Dla ostrego zapalenia płuc krupowego mamy również inne miana, mianowicie ostre zapalenie płuc włóknikowe (pneumonia jibrinosa acuta), ostre zapalenie płuc płatowe (pneumonia lobaris acuta), ostre zapalenie płuc samorodne (pneumonia genuina acuta) i ostre zapalenie płuc i opłucnej (pleuropneumonia acuta). Punktem wyjścia podziału ostrych zapaleń płuc nie ropnych na te 2 postacie były czynniki chorobotwórcze oraz zmiany anatomiczne w płucach. Przyjmowano, że zapalenie płuc krupowe jest pierwotną sprawą swoistą powstającą na tle zakażenia pneumokokami Frankla, a zapalenie płuc odoskrzelowe ostrą sprawą zakaźną nieswoistą, dołączającą się do innych chorób. Obecnie jednak wierni, że chociaż istotnie ostre zapalenie płuc krupowe bywa wywoływane w 95% przez pneumokoki, to te same bakterie są w 50 – 60% przyczyną także ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego. I tak w materiale Kliniki Dziecięcej Uniwersytu Warszawskiego (dyrektor prof. M. Michałowicz), obejmującym 95 przypadków ostrego zapalenia płuc, pneumokoki wywołały postać krupową w 14 na 16 przypadków (więc w 88%) i postać od oskrzelową w 59 na 79 przypadków (w 75%). [patrz też: movalis tabletki, wypuklina, cynaryzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna movalis tabletki wypuklina