zapalenia pluc

Przekonano się, że w powstaniu jednej czy drugiej postaci ostrego zapalenia płuc odgrywa rolę nie tylko rodzaj bakterii, ale i właściwości samego ustroju. I tak noworodki i niemowlęta do 3 miesięcy są przeważnie niewrażliwe na zakażenie pneumokokami. Jeżeli zaś zakażenie nastąpi, to u niemowląt i u dzieci do 3 roku życia przeważa postać odoskrzelowa, natomiast w okresie późniejszym i u dorosłych krupowa. Podział ostrego zapalenia płuc na zapalenie płatowe i zrazikowe nie może być dziś również przyjęty bez zastrzeżeń. Istotnie, niejednokrotnie tam, gdzie za życia stwierdza się cechy tzw. krupowego płatowego zapalenia płuc, badanie pośmiertne wykrywa zmiany anatomiczne ostrego zapalenia płuc zrazikowego i na odwrót zapalenie zrazikowe nie zawsze jest zapaleniem nieżytowym, nierzadko jest ono zapaleniem krupowym lub mieszanym. Nawet sami patologowie godzą się nie zawsze na jednolite ujęcie poszczególnych przypadków. Postać krupowa, zwłas zcza u dzieci, często cale nie zajmuje całego płata. Stąd dla klinicysty wyłania się potrzeba podziału ostrych zapaleń płuc, opartego na podstawie klinicznej, która dostarcza mu danych dotyczących przebiegu, rokowania i leczenia przypadku chorobowego bez względu na to, jakie bakterie wywołały zapalenie i jakie ze zmian anatomiczno patologicznych w płucu znajdujemy. Dla tego nowoczesnego podziału klinicznego nie wprowadzono nowych mian. Nadal używamy nazw dawnych, tylko, że wkładamy w nie inną treść niż przedtem. Ostre zapalenie płuc powstaje wskutek zakażenia. Z bakterii wywołują je najczęściej pneumokoki, a następnie paciorkowce hemolizujące (Streptococcus haemolyticus), pałeczki grypy (Bacillus influenzae Pfeiffer), pałeczki Friedlandera (Diplococcus Friedlanderii i gronkowce złociste (Staphylococcus aureus), rzadziej inne bakterie. [hasła pokrewne: mikroangiopatia, hedrin opinie, mikroangiopatia zakrzepowa ]

Powiązane tematy z artykułem: hedrin opinie mikroangiopatia mikroangiopatia zakrzepowa