Zalamanie sie tej równowagi pod wplywem rozmaitych czynników

Załamanie się tej równowagi pod wpływem rozmaitych czynników (przeziębienie, zmęczenie itp.) może wywołać nawrót choroby. Ponieważ przy ponownym zetknięciu się z tym samym wywoływaczem ustrój wytwarza ciała odpornościowe na ogół szybciej niż za pierwszym razem (jeżeli je od tego czasu utracił) przeto nawrót może wygasać we wcześniejszym okresie rozwoju, np. w okresie zespołu pierwotnego, czasami nawet jeszcze szczątkowo rozwiniętego, tak iż nie można go stwierdzić ani klinicznie, ani na radiogramach. W innych przypadkach nawrót objawia się krótką, nieraz tylko jednodniową, ale typową gorączką (K. Lewkowicz), której towarzyszą objawy miejscowego nacieku płuc (trzeszczenia, odgłos oskrzelowy mowy i in.). Anatomia patologiczna. Ostre zapalenie płuc krupowe dotyczy całego płata albo znacznej jego części lub kilku płatów a czasami całego płuca (pneumonia eroseposa totalis). Najczęściej zapalenie sadowi się w dolnym prawym płacie, prawie dwa razy rzadziej spotyka się je w dolnym lewym płacie, a dalej coraz rzadziej idą górny płat prawego płuca, środkowy jego płac i wreszcie górny płat lewego płuca. W rozwoju choroby odróżnia się od czasu Liaenneca 3 okresy: pierwszy nawałowy, drugi zwątrobienia i trzeci rozejścia się zapalenia. [hasła pokrewne: cynaryzyna, wole guzowate tarczycy, zioła mnicha na odchudzanie ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna wole guzowate tarczycy zioła mnicha na odchudzanie