U dzieci, u których sily opornosciowe sa jeszcze slabe

U dzieci, u których siły opornościowe są jeszcze słabe, ostre zapalenie krupowe wywołują często (w 36-55%) już szczepy z grupy X. Dużo uwagi w ostatnich czasach poświęcono wywodowi chorobowemu krupowego zapalenia płuc. Ze względu na to, że pneumokoki znajdują się często w jamie ustnej i nosowo-gardłowej u osób zupełnie zdrowych, przypuszczano, że stąd mogą one dostawać się przez oskrzela do pęcherzyków płucnych i w warunkach sprzyjających, gdy oporność ustroju jest zmniejszona albo gdy pneumokoki są zjadliwe, wywoływać zapalenie płuc. Na dowód przytaczano doświadczenia z wstrzykiwaniem czystej hodowli pneumokoków do tchawicy psów oraz niektórych gatunków małp, u których w ten sposób wywoływano Stale zapalenie płuc o przebiegu zupełnie podobnym do przebiegu zapalenia płuc krupowego u ludzi. Trudno jednak uznać taki sposób powstawania krupowego zapalenia płuc za zwykły, gdyż nie tłumaczy on należycie cechującego to zapalenie pła towego sadowienia się zmian w płucach. Na tejże podstawie trudno przypuszczać powstawanie krupowego zapalenia płuc wskutek zawleczenia pneumokoków z krwią lub bezpośrednio do pęcherzyków płucnych z powietrzem. Nowe światło na wywód chorobowy krupowego zapalenia płuc rzuciły systematyczne badania radiologiczne płuc. Okazało się, że zmiany w miąższu płucnym w krupowym zapaleniu płuc są poprzedzane przez znaczne obrzmienie węzłów wnękowych wskutek dostania się do nich pneumokoków z zakażonych oskrzeli. W tych węzłach pneumokoki mnożą się obficie i przenikając drogami chłonnymi i zwłaszcza szczelinami tkankowymi do płuca wywołują zapalenie początkowo śródmiąższowe, a następnie, gdy przedostaną się do pęcherzyków płucnych przez ich ściany zapalenie miąższowe płuca z nagromadzeniem się w pęcherzykach płucnych wysięku obfitującego we włóknik. Szerzeniu się sprawy zapalnej dopomagają ruchy oddechowe, wskutek których limfa i ciecz tkankowa zostają wysysane z jednych części płuca, a wtłaczane w inne. Powiększone węzły chłonne razem z wciągniętymi w sprawę zapalną naczyniami chłonnymi oraz początkowym ogniskiem zapalnym w pęcherzykach płucnych tworzą pierwotny zespół pneumokokowy. Z tego zespołu sprawa zapalna szerzy się dalej na cały płat płucny. W przechodzeniu sprawy na inne płaty przeszkodą bywa poniekąd szczelina międzypłatowa. Takie tłumaczenie powstawania krupowego zapalenia płuc wyjaśnia znacznie częstsze sadowienie się choroby w prawym płucu niż w lewym oraz częstszą jej siedzibę w dolnym płacie. [więcej w: leśnodorski twitter, mikroangiopatia zakrzepowa, movalis tabletki ]

Powiązane tematy z artykułem: leśnodorski twitter mikroangiopatia zakrzepowa movalis tabletki