Rozpoznanie niedodmy pluc opiera sie na stwierdzeniu objawów fizycznych

Rozpoznanie niedodmy płuc opiera się na stwierdzeniu objawów fizycznych zagęszczenia tkanki płucnej, które znikają pod wpływem głębokiego oddychania. U chorych gorączkujących rozpoznanie niedodmy płuc często jest niemożliwe nawet wtedy, gdy niedodma dotyczy części płuc przylegających bezpośrednio do klatki piersiowej, gdyż fizyczne jej objawy przypominają zupełnie objawy zapalenia odoskrzelowego płuc. Trzeszczenia pod łopatkami lub w dolnej bocznej części płuc przy pierwszych głębokich wdechach u chorych leżących długo na wznak lub na jednym boku, przemawiają za niedodmą. Rozpoznanie różnicowe. Od przekrwienia opadowego płuc różni się niedodma płuc tym, że jej objawy szybko ustępują pod wpływem kaszlu, głębokich oddechów i zmiany położenia ciała. Rokowanie w niedodmie płuc zależy od czynników przyczynowych. W przypadkach niedodmy (także zapadnięcia płuca) powstałej na tle zaburzenia równowagi w płucnej części układu wegetatywnego, zatkania oskrzeli lub po operacji wszystkie objawy niedodmy mogą zniknąć nagle po usunięciu przyczyny. Czasami, np. w niedodmie lub zapadnięciu płuca po operacji, wystarcza do ich zniknięcia, by chory położył się na zdrowy bok. Natomiast w tych przypadkach, w których niedodma powstała wskutek znacznego upośledzenia oddychania przeponowego w związku ze zmianami dotyczącymi nerwu przeponowego, objawy niedodmy mogą trwać bardzo długo, nawet latami. Zapobieganie i leczenie. U ciężko chorych zarządza się częstą zmianę położenia oraz wykonywanie od czasu do czasu głębokich oddechów zwalcza się wzdęcia brzucha i osłabienie mięśnia sercowego. Należy też dbać o dostateczne wykrztuszanie plwociny. W celu zapobiegawczym zabiegi te powinno się stosować jeszcze przed wytworzeniem się niedodmy oraz zapadnięcia płuc. W durze brzusznym dużą rolę zapobiegawczą odgrywają kąpiele o 32° – 33° C z następowym oblewaniem wodą o 2 – 3° C zimniejszą, pogłębiające znacznie ruchy wdechowe. Takie samo postępowanie stosuje się, gdy niedodma lub zapadnięcie płuca już powstały. [patrz też: zioła mnicha na odchudzanie, stomatologia staloral 300 cena, staloral 300 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: leśnodorski twitter staloral 300 cena zioła mnicha na odchudzanie