Rozedma pluc istotna

Rozedma płuc istotna: 1. Kształt beczkowaty klatki piersiowej 2. Rozszerzalność klatki piersiowej upośledzona. 3. Odgłos opukowy w zakresie płuc bębenkowy, nawet pudłowy. 4. Obniżenie dolnych granic płuc rozszerzenie jawnego pola szczytowego są to zmiany trwałe. 5. Szmer wdechowy osłabiony, wydechowy przedłużony. 6. Zmiany następowe w narządzie krążenia, w wątrobie, nerkach, przewodzie pokarmowym (nieżyty przekrwienne, krwawnice). 7. Częste nieżyty oskrzeli. Rozedma płuc zastępcza: 1. Nie ma beczkowatego klatki piersiowej. 2. Rozszerzalność klatki kształtu piersiowej w miejscach rozedmy zachowana. 3. Odgłos opukowy w zakresie płuc prawidłowy. 4. Miejscowe duże obniżenie granic płuc pomimo względnej świeżości choroby podstawowej; jest to zmiana przemijająca. 5. Szmer oddechowy nieco zaostrzony. 6. Choroba płuc lub opłucnej, wywołująca rozdęcie części płuc zdrowych oraz nieuciśniętych.
Silny ostry nieżyt oskrzeli może wywołać uogólnioną rozedmę płuc zastępczą. Różnicowanie z taką rozedmą istotnej rozedmy opieram na następujących danych: Rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Wybitne obniżenie dolnych granic płuc dopiero w posuniętym okresie choroby. Rozedma płuc zastępcza uogólniona: 1. Wybitne obniżenie dolnych granic płuc pomimo to, że nieżyt oskrzeli jest od niedawna. 2. Zmiany następowe w sercu, przekrwienia bierne w narządach w zakresie dużego krążenia. 3. Sprawa przewlekła. 4. Nie ma zmian następowych w postaci przerostu prawej komory ani objawów przekrwienia biernego w dużym krążeniu. 5. Choroba ostra. [hasła pokrewne: tłuszczak na plecach, urogran, setaloft ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: setaloft ulotka tłuszczak na plecach urogran