Po przelomie choroby

Po przełomie choroby ustępuje ono miejsca nader obfitemu ich wydzielaniu do 20 gramów i więcej na dobę. Wzrost wydzielania chlorków w moczu następuje w jednych przypadkach nagle, w innych raczej powoli w ciągu 2-6 dni (Irlicht). W ciężkich przypadkach może powstać ostre zapalenie kłębków nerkowych. W krwi stwierdza się wybitną hiperleukocytozę, dochodzącą do 20:30 tysięcy białych krwinek w 1 mm z przewagą wielojądrzastych obojętnochłonnych, których % może dochodzić do 99, natomiast białe krwinki klas ochłonne prawie zupełnie znikają z krwi, a % limfocytów i monocytów jest zmniejszony. Czasami jednak choroba przebiega bez hiperleukocytozy. Bywa to najczęściej w bardzo ciężkich przypadkach kończących się zwykle śmiercią. Widziałem jednak przypadki, w których liczba białych krwinek w krwi sięgała w czasie choroby tylko górnej granicy poziomu prawidłowego, ale w których na długo przed chorobą i po niej liczba ta była obniżona, w g ranicach od 3 do 4, tysięcy w 1 mm. W tych zatem przypadkach w istocie rzeczy w toku zapalenia płuc była również hiperleukocytoza. Z przełomem choroby liczba białych krwinek w krwi spada szybko do poziomu prawidłowego i skład morfologiczny krwi wraca do stanu prawidłowego. Nieraz wszakże (Irlcht) liczba białych krwinek w krwi po przełomie zmniejsza się powoli, dochodząc do wartości prawidłowych dopiero po 4—5 dniach. W innych znowu przypadkach liperleukocytoza nie ustępuje i po przełomie, a czasami nawet zwiększa się. Taki stan świadczy o niekompletnym zakończeniu sprawy chorobowej w płucach lub jest zwiastunem mającego nastąpić powikłania w postaci wysiękowego zapalenia opłucnej, zapalenia żył, ucha środkowego i in. Badanie bakteriologiczne krwi wykrywa bardzo często, zwłaszcza w przypadkach ciężkich, pneumokoki, jeżeli się pobiera większą ilość krwi, co najmniej 5 ml, używając, jako pożywki 200 ml bulionu. [podobne: medyk częstochowa cennik, mikroangiopatia zakrzepowa, edugaleria ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria medyk częstochowa cennik mikroangiopatia zakrzepowa