Ostre krupowe zapalenie pluc szerzy sie czasami nagminnie w koszarach

Ostre krupowe zapalenie płuc szerzy się czasami nagminnie w koszarach, więzieniach, przytułkach itd. Najczęściej przypadki te zdarzają się na wiosnę i wczesnym latem, kiedy łatwo o przeziębienie obniżające oporność ustroju wskutek czego pneumokoki i inne bakterie znajdujące się na błonach śluzowych dróg oddechowych mogą działać szkodliwie. Ostre zapalenie płuc krupowe spostrzega się zwykle u osób poprzednio zupełnie zdrowych. O wiele rzadziej spotyka się je, jako powikłanie w toku różnych innych chorób.
Przyczyny i wywód chorobowy. W przeważającej większości przypadków (w 95%) zapalenie płuc krupowe powstaje wskutek zakażenia pneumokokami Frankla. Można, więc uznać je za właściwy zarazek choroby. Prócz nich w zapaleniu płuc krupowym stwierdzano paciorkowce hemolizujące (Streptococcus haemolyticus), pałeczki grypy (Bacillus injluenzae Pfeifferi), pałeczki zapalenia płuc (Pneumobacillus Friedldnderi], gronkowce złociste (Staphylococcus aureus), a K. Teodorowicz opisał w naszym piśmiennictwie prątki duru rzekomego a wyosobnione w r. 1916 przez Ludwika Hirszjelda przy czym w obu przypadkach prócz zmian płucnych żadnych objawów durowych ani rzekomo durowych nie było. Inne bakterie spostrzegano rzadko. Stosunek odsetkowy pneumokoków do innych bakterii, wyhodowanych w krupowym zapaleniu płuc, wykazuje następujące zestawienie na 14 przypadków ostrego krupowego zapalenia płuc, spostrzeganych w Klinice Dziecięcej warszawskiej, pneumokoki typu I znaleziono w 50%, grupy X w 36% natomiast typu II ani typu III nie stwierdzono ani razu. Rozbieżność tych danych z zestawieniem porównawczym Westlunda może być przypadkową, zależna np. od szczupłości materiału warszawskiego. Porównując częstość różnych typów pneumokoków w ostrym zapaleniu płuc odoskrzelowym i krupowym dochodzi się do wniosku, że pneumokoki typu I i II są bardzo zjadliwe i wywołują u dorosłych najczęściej (w 64%) postać krupową, natomiast szczepy mniej zjadliwe, z grupy X najczęściej (w 70%) odoskrzelową. Tłumaczy się to tym, że krew osób dorosłych działa bakteriobójczo na pneuokoki i utrudnia przez to szczepom mniej zjadliwym możliwość wywołania zapalenia krupowego, które powstaje najczęściej wśród zupełnego zdrowia. Natomiast postać odoskrzelowa pojawia się przeważnie wtedy, gdy siły obronne ustroju ulegają znacznemu osłabieniu, np. po operacji w toku innych chorób, w stanach dużego wyczerpania ustroju. W tych warunkach zapalenie płuc mogą wywoływać już szczepy o małej zjadliwości, a nawet zupełnie nie zjadliwe. [przypisy: plastidip allegro, dicoman junior, medyk częstochowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior medyk częstochowa cennik plastidip allegro