Ostre choroby zakazne

Ostre choroby zakaźne, np. dur brzuszny, podczas których chory nieraz tygodniami leży przeważnie na wznak, również wikłają się często ostrym odoskrzelowym zapaleniem płuc. Te postacie zapalenia płuc, mające związek z przekrwieniem opadowym płuc, nazywamy zapaleniem płucopadowym (pneumonia hypostatica). Ostre zapalenie odoskrzelowe płuc może powstawać wskutek dostania się ciał obcych do dróg oskrzelowych. Najczęściej bywa to u chorych nieprzytomnych lub porażonych, u których podczas karmienia cząstki pokarmu mogą dostać się przez krtań do dolnych dróg oddechowych. Zachłyśnięcie może u tych chorych nastąpić także podczas wymiotów. Porażenie nerwu krtaniowego dolnego, zwieraczy krtani w okresie zdrowienia po błonicy, inne choroby krtani uniemożliwiające szczelne zamykanie wejścia do niej ułatwiają dostawanie się płynów i pokarmów do dróg oddechowych i również mogą być przyczyną powstania ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc. P rzebicie się do światła oskrzeli ognisk ropnych, dostanie się do oskrzeli krwi podczas krwotoku żołądkowego, płucnego lub z nosa itd. wszystkie te sprawy mogą wywoływać ostre odoskrzelowe zapalenie płuc. Postać tę nazywamy zapaleniem płucodoskrzelowym aspiracyjnym” (bronchopneumonia ex aspiratione), zapaleniem płuc odoskrzelowym zachłystowym lub zakrztuśnym. Ostre zapalenie płuc odoskrzelowe spostrzega się również nieraz po operacjach u operowanych zarówno w uśpieniu eterowym, jak i w znieczuleniu miejscowym. Przyczyny tego zapalenia trzeba szukać nie tylko w miejscowym uszkodzeniu dróg oddechowych przez wdychiwany środek, ale także w innych okolicznościach ubocznych lub właściwościach operowanego. Takimi okolicznościowymi czynnikami są zaburzenia krążenia, aspiracja wymiocin, śliny lub śluzu, upośledzenie ruchów oddechowych wskutek bólu i ogólnego osłabienia, wpływy nerwowe, które mogą wywoływać wzmożone wysiąkanie w drogach oddechowych, zwłaszcza przy zabiegach w pobliżu nerwu błędnego itp. Czynniki osłabiające oporność ustroju, mianowicie przepracowanie, wyczerpanie fizyczne i usposabiają do ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc. [patrz też: tłuszczak na plecach leczenie, urogran, tłuszczak na plecach ]

Powiązane tematy z artykułem: staloral 300 cena tłuszczak na plecach urogran