Oskrzela doprowadzajace i oskrzelka sa rozszerzone i wypelnione sluzem obficie bialymi krwinkami

Oskrzela doprowadzające i oskrzelka są rozszerzone i wypełnione śluzem obficie białymi krwinkami wielojądrzastymi i złuszczonym nabłonkiem, nieraz napęczniałym. Ściany oskrzeli oraz tkanka łączna około oskrzelowa bywają naciekłe, ich naczynia rozszerzone i przekrwione. Obok tych zmian wykrywa się drobnowidowo zdrową tkankę płucną w stanie zapadnięcia. Jako stały objaw spostrzega się obrzmienie i przekrwienie gruczołów około oskrzelowych. Gdy dużo ognisk znajduje się tuż pod opłucną, wtedy może się niekiedy dołączać zapalenie opłucnej suche włóknikowe, a niekiedy nawet wysiękowe. Zapalenie opłucnej dołącza się zwykle wtedy, gdy ogniska w płucach mają cechy zapalenia włóknikowego, Spostrzega się je wcześnie zwłaszcza w zapaleniu płuc odoskrzelowym grypowym (bronchopneumonia vzcuta gripposa). W tym zapaleniu powstają zwykle liczne ogniska zapalne nie tylko w dolnych i przykręgowych częściach płuc, ale również w górnych płat ach i w płacie środkowym prawego płuca z wysiękiem często włóknikowym lub krwotocznym. W zapaleniu płuc odoskrzelowym na tle grypy częściej niż w zapaleniu na innym tle zdarza się także ropne zapalenie naczyń chłonnych (lymphangitis purulenta). W przypadkach o przebiegu pomyślnym komórki wysięku ulegają rozpadowi, wysięk po części wsysa się przez drogi chłonne, po części zostaje wydalony podczas kaszlu. Zapalenie może przechodzić w stan przewlekły z zejściem w stwardnienie płuca (induratio pulmonum) lub w stwardnienie mięsiste płuca (carnijicatio pulmonis) szczególnie, jeżeli wysięk był włóknikowy i uległ organizacji, a płuco przez to zwłóknieniu (fibrosis). Na tle tych zmian może dojść do wytworzenia się rozszerzeń oskrzeli. Rzadziej ogniska zapalne ulegają zropieniu lub zgorzeli. Takie zejście zdarza się częściej w zapaleniu na tle i grypy, w cukrzycy i zwłaszcza w zapaleniu zachłystowym. Dość częstym zejściem bywa śmier , którą spostrzega się nawet w przypadkach ograniczonych ognisk zapalnych. [patrz też: wypuklina, leśnodorski twitter, edugaleria ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria leśnodorski twitter wypuklina