Okres zwatrobienia dzieli sie na 2 podokresy

Okres zwątrobienia dzieli się na 2 podokresy: pierwszy zwątrobienia czerwonego i drugi – szarego. W okresie zwątrobienia czerwonego (hepatisatio rubra) barwa płuca na przekroju jest czerwona. Z miąższu sączy się niezbyt dużo cieczy mętnej, czerwonej. Miąższ płuca jest oporny. Drobnowidowo stwierdza się w pęcherzykach płucnych siatkę włóknika z obfitymi czerwonymi krwinkami i mniej licznymi białymi, a w ścianach pęcherzyków przekrwienie. W siatce włóknika i w krwinkach białych można wykryć liczne pneumokoki. Po 2-3 dniach zwątrobienie czerwone przechodzi w szare (hepatisatio grisea). Płuco jest jeszcze większe i bardziej zbite niż w poprzednim okresie. Powierzchnia przekroju jest teraz bardziej ziarenkowata, a czerwone jej zabarwienie przechodzi w szarawe, gdyż wysięk znajdujący się w pęcherzykach płucnych uciska na naczynia włoskowate i zawiera coraz więcej białych krwinek, a mniej czerwonych. Ciecz wydobywająca się z przekroju jest też g stsza i szaroczerwona. Miąższ płucny staje się kruchszy. Po 3-5 dniach następuje okres rozejścia się zapalenia (resolutio). Włóknik rozpada się. Białe krwinki w wysięku ulegają zwyrodnieniu tłuszczowemu i rozpadają się. Pod wpływem wyzwolonego z nich zaczynu proteolitycznego powstają z rozpadłego włóknika i komórek rozpuszczalne peptony i inne wytwory (leucyna, tyrozyna, histydyna, arginina, lizyna), a z rozpadłych jąder komórek – ksantyna i hipoksantyna. Wreszcie zawartość pęcherzyków płucnych przeistacza się w zupełnie płynną zawiesinę barwy żółtej, szarawożółtej lub nawet żółtawej, ropiastej. Przekrój płuca nie jest już ziarenkowaty, a zalewa się obficie cieczą mętną, szarawożółtą, zawierającą pęcherzyki powietrza. Miąższ płuca jest bardzo kruchy. Ciecz z pęcherzyków szybko wsysa się, a częściowo zostaje wykrztuszenia, tak iż pęcherzyki płucne wypełniają się znowu powietrzem. [podobne: cynaryzyna, mikroangiopatia zakrzepowa, zoely cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna mikroangiopatia zakrzepowa zoely cena