Okres nawalowy

Okres nawałowy (stadium congestionis) cechuje się przekrwieniem i obrzękiem. Zajęty płat jest znacznie powiększony. Nie jest on jeszcze całkowicie bezpowietrzny i dlatego rzucony do wody pływa. Przekrój jest gładki ciemnoczerwonej barwy. Z powierzchni przekroju ścieka obfity płyn mętny krwawy, mało pienisty. Drobnowidowo stwierdza się znaczne rozszerzenie i wypełnienie krwią naczyń włoskowatych, a w pęcherzykach płucnych wysięk płynny z domieszką czerwonych krwinek i w mniejszej liczbie białych. Nabłonek pęcherzyków pęcznieje i łuszczy się. Okres nawału trwa mniej więcej 1-2 dni, często zaledwie kilka godzin i przechodzi w okres zwątrobienia (bepatisatio), w którym zmieniona część płuca przy dotykaniu sprawia wrażenie wątroby. Część ta powiększa się jeszcze bardziej, staje się cięższa i bardziej zbita. Ciężar płuca może dochodzić do 2-21/2 kg (zamiast 500-700 gramów w stanie prawidłowym). Zmieniony chorobowo płat wskutek całk owitej bezpowietrzności tonie w wodzie. Powierzchnia przekroju jest ziarenkowata wskutek występowania z pęcherzyków płucnych licznych, drobnych czopów włóknika, a z niej sączy się gęsta, mętna ciecz niepienista. [więcej w: rehabilitacja tarchomin, staloral 300 cena, hedrin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: hedrin opinie rehabilitacja tarchomin staloral 300 cena