Objawów podmiotowych czesto nie ma nawet pomimo ucisku calego plata plucnego

Objawów podmiotowych często nie ma nawet pomimo ucisku całego płata płucnego. Objawy przedmiotowe mogą być nieuchwytne, zależnie od podstawowej choroby np. w przypadku niedodmy dolnych części płuc w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Dające się wykryć objawy przedmiotowe nastają zwykle wtedy, gdy część płuca, znajdująca się w stanie niedodmy, przylega bezpośrednio do klatki piersiowej, jak to bywa np. w niedodmie powstałej na tle rozlanego zapalenia oskrzelków. Wtenczas już oglądaniem często się stwierdza, zwłaszcza u dzieci z podatną klatką piersiową, wyraźne zapadanie się podczas głębokiego wdechu dolnych międzyżebrzy, a nawet dolnej części klatki piersiowej. W rozległej niedodmie płuc, zwłaszcza zaś w zapadnięciu rozległym płuca, odpowiednia połowa klatki piersiowej jest zapadnięta, międzyżebrza zapadnięte i zwężone, drżenie piersiowe osłabione, odgłos opukowy przytłumiony lub stłumiony, szmer oddechowy oskrzelowy, a w razie zatkania doprowadzającego oskrzela szmerów oddechowych nie słychać. Dostanie się powietrza do zapadniętych pęcherzyków płucnych podczas kaszlu, głębokiego oddechu itd. objawia się trzeszczeniami, które nieraz się słyszy np. u ciężko chorych pod łopatkami, gdy się ich osłuchuje natychmiast po posadzeniu. Uderzenie koniuszkowe w rozległej niedodmie płuca oraz w rozległym zapadnięciu płuca jest przesunięte w stronę tego płuca w przypadkach znacznej niedodmy lub zapadnięcia prawego płuca uderzenie koniuszkowe może być widoczne na prawo od mostka, w przypadkach zaś zmian po lewej stronie może dochodzić nawet do lewej pachy. Badaniem radiologicznym w niedodmie płuc stw ierdza się jednostajne zacienienie pola płucnego w obrębie niedodmy oraz zapadnięcia płuca. Kąt przeponowo-żebrowy jest wolny. W przypadkach rozleglej niedodmy lub rozległego zapadnięcia płuc serce, tchawica i w ogóle śródpiersie jest przesunięte w stronę płuca dotkniętego niedodmą lub zapadniętego. Przy dokładnym badaniu można nieraz stwierdzić ruch wahadłowy śródpiersia, polegający na większym jego przesunięciu w okresie wdechu w stronę płuca zapadniętego lub niedodętego (objaw Westermarka). [patrz też: cynaryzyna, heparizen, mikroangiopatia ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna heparizen mikroangiopatia