Niekiedy pomoze badanie radiologiczne pluc

Niemniej, gdy u chorego z rozszerzeniem oskrzeli i dołączy się gorączka, trudno nieraz rozstrzygnąć, czy nie ma powikłania ostrym zapaleniem płuc Odoskrzelowym. Niekiedy pomoże badanie radiologiczne płuc wykrywające cienie okrągławe lub o kształcie nieregularnym, zależnie od ognisk zapalnych. Badanie radiologiczne nie zawsze jednak wykrywa nawet liczne i rozleglejsze ogniska zapalenia. Nie łatwo bywa, a nieraz przez pewien czas nie można odróżnić ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego od ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. W różnicowaniu opieramy się głównie na tym, że zapalenie płuc odoskrzelowe dotyczy przeważnie dolnych płatów, a gruźlica prosówkowa górnych. Obrzmienie śledziony oraz obecność dawnych ognisk gruźliczych, gruzełków prosowatych na dnie oczu i prątków gruźlicy w plwocinie przechyla szalę na stronę gruźlicy prosówkowej. W rozpoznaniu może dopomóc badanie radiologiczne płuc wykrywające w gruźlicy prosówkowej marmurkow atość płuc. Różnicowanie ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego z krupowym zapaleniem płuc omówię w rozdziale o tym zapaleniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc odoskrzelowym zależy od wieku chorego, od choroby podstawowej, rozległości zapalenia i od stanu serca i sił chorego. Zwłaszcza ostrożnie należy rokować w wieku podeszłym, w którym dołączenie się zapalenia płuc kładzie nieraz kres życiu chorego. U dzieci zgon w odrze, krztuścu i w innych chorobach zakaźnych zależy bardzo często od powikłania ostrym zapaleniem odoskrzelowym płuc. W wieku dojrzałym trzeba rokować ostrożnie, jeżeli ostre zapalenie płuc powstało wskutek wdychania gazów trujących. [więcej w: edugaleria, edugaleria Kraków, movalis tabletki ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria mikroangiopatia movalis tabletki