Niedodme pluc na tle ucisku pluca

Niedodmę płuc na tle ucisku płuca (atelectasise compressione) wywołuje nagromadzenie się płynu lub powietrza w jamie opłucnej lub worku osierdziowym, duży tętniak tętnicy głównej, znaczne powiększenie serca albo tylko rozszerzonego lewego przedsionka w zwężeniu lewego ujścia żylnego, duża puchlina brzuszna, duże guzy w brzuchu unoszące przeponę itd. Znaczne zniekształcenia klatki piersiowej, jak to bywa u garbatych, również nierzadko wywołują stałą niedodmę pewnych części płuc. Pierwotna niedomoga płuc, nieraz rozległa, zdarza się najczęściej w przebiegu gruźlicy płuc. Niedodma powstaje w tych przypadkach zazwyczaj zupełnie niepostrzeżenie i zależy, prawdopodobnie, od zaburzenia równowagi w płucnej części układu wegetatywnego z następowym stanem kurczowym licznych drobnych oskrzeli. Czym jest wywołany ten stan pobudzeniem nerwu błędnego czy upośledzeniem napięcia nerwu współczulnego, dotychczas nie wyjaśniono. Zapadnięcie płuc a wywołują te same czynniki, gdy ich natężenie jest tak znaczne, że pęcherzyki płucne stają się zupełnie bezpowietrzne. Objawy. Niedodma oraz zapadnięcie niedużych części płuca mogą nie wywoływać żadnych objawów podmiotowych ani przedmiotowych. Duszność oraz kłucie w boku bywa tylko w przypadkach nagłego powstania rozległej niedodmy lub zapadnięcia płuc, np. na tle nagłego zatkania oskrzela. Gorączki bardzo często nie ma albo jest nieznaczna, jeżeli jej nie wywołuje choroba podstawowa. [patrz też: mikroangiopatia, dicoman junior, wole guzowate tarczycy ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior mikroangiopatia wole guzowate tarczycy