Najzjadliwsze dla ludzi sa pneumokoki typu III

Na zasadzie odczynu zlepnego odróżnia się 3 zasadnicze typy pneumokoków. Oznaczono je rzymskimi cyframi I, II i III. Prócz tego wyodrębniono grupę IV, którą Komitet Ligi Narodów określił, jako grupę X, zaliczając do niej pneumokoki niejednolite pod względem antygenowym, niedające się na zasadzie odczynów serologicznych zaliczyć do żadnego z typów I, II, lub III. W ostatnich czasach w grupie X wyodrębnia się 29 typów serologicznych, określając je rzymskimi cyframi od IV do XXXII. Jeden typ pneumokoka może przechodzić w drugi. W warunkach sprzyjających mogą pneumokoki przemieniać się nawet na paciorkowce. Podział pneumokoków na typy opiera się na obecności w ich otoczce swoistych dla każdego typu składników węglowodanowych. Składniki te są wydzielane do otaczającego środowiska. Można, więc je wykryć w płynnych hodowlach, w plwocinie w krwi, w moczu i w cieczy mózgowo-rdzeniowej. Wprowadzone do ustroju zwierzęcego zdrowego nawet w dużej ilości nie wywołują zmian chorobowych, natomiast w ustroju zakażonym wywierają wybitne działanie przeciw fagocytarne. Od swoistych składników rozpuszczalnych, zawartych w otoczce bakterii, należy odróżniać składniki także węglowodanowe, znajdujące się tylko w samej komórce pneumokoka. Nazwano je składnikami C. Można je stwierdzić we wszystkich typach pneumokoka stosunkowo w małych ilościach. W otoczce składników tych nie ma. Składniki węglowodanowe, zawarte w otoczce pneumokoków, stanowią o ich zjadliwości. Najzjadliwsze dla ludzi są pneumokoki typu III, natomiast pneumokoki z grupy X należą do szczepów mało zjadliwych. Spotykano je między innymi często u osób stykających się z chorymi na zapalenie płuc. Mogą jednak pneumokoki tej grupy wywoływać również zapalenie płuc ciężkie i śmiertelne przynajmniej u dzieci do drugiego roku życia. Ta okoliczność zależy od odporności. [przypisy: edugaleria, edugaleria poznań, dicoman junior ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior edugaleria setaloft ulotka