Naczynia wloskowate staja sie drozne

Naczynia włoskowate stają się drożne, nabłonek odrasta z pozostałych resztek i płuca odzyskują swą zwykłą barwę i spoistość. Prócz pęcherzyków płucnych zapalenie dotyczy beleczek płucnych, w których stwierdza się naciek zapalny, oraz opłucnej zajętego płata, najczęściej w postaci zapalenia włóknikowego (pleuritis fibrinosa acuta). Zapalenie opłucnej ustępuje zazwyczaj równocześnie ze zmianami w płucach. Rzadziej spotyka się zapalenie opłucnej wysiękowe surowicze lub ropne, które może trwać nadal, pomimo rozejścia się sprawy płucnej. Zmiany w płucach zajmują przeważnie cały płat. Niekiedy jednak zwłaszcza u dzieci, sprawa rozchodzi się, zanim zdąży zająć cały płat. Bardzo często można widzieć w tym samym płucu, a nawet w tym samym płacie różne okresy choroby w postaci, np. okresu rozejścia się w sąsiedztwie wnęki, szarego zwątrobienia w dalszych częściach ku zewnątrz, czerwonego zwątrobienia w części jeszcze bard ziej obwodowej przy nie zajętych jeszcze częściach podopłucnych. Węzły chłonne, przynależne do odpowiedniego płata, są zwykle wybitnie powiększone i stwierdza się w nich zmiany zapalne oraz obfite pneumokoki. Zmiany w płucach nie zawsze biegną takim torem w niektórych przypadkach wysięk zawiera mało włóknika, wskutek czego powierzchnia przekroju płuca jest gładka, a miąższ płucny miększy, tak iż przypomina śledzionę. Jest to tzw. splenopneumonia. W innych przypadkach powierzchnia jest śluzowato-lepka a ciecz na niej zgarnięta nożem ciągnie się nitkowato. Ta postać zapalenia, zwana zapaleniem płuc śluzowym (pneumonia acuta mucosa), zdarza się najczęściej w przypadkach zakażenia pałeczkami zapalenia płuc Friedlandera i pneumokokami typu III oraz w zapaleniu płuc płatowym i rzekomo-płatowym na tle grypy. Zapalenie w płucach nie zawsze kończy się zupełnym powrotem do stanu prawidłowego. W niektórych przypadkach wysięk ulega organizacji z wytworzeniem bliznowaciejącej tkanki łącznej. Jest to zejście w stwardnienie płuc (induratio pulmonum). Z czasem tkanka łączna staje się coraz bardziej zbita, a zajęta część płuca mniej powietrzna, twarda i stopniowo rozwija się marskość płuc, która z czasem może doprowadzić do powstania rozszerzenia oskrzeli. [podobne: heparizen, tłuszczak na plecach, dicoman junior ]

Powiązane tematy z artykułem: dicoman junior heparizen tłuszczak na plecach