Mianowicie prawe pluco jest najlepiej wyposazone w wezly chlonne

Mianowicie prawe płuco jest najlepiej wyposażone w węzły chłonne, nieco mniej dolny płat lewego płuca, natomiast węzły chłonne, należące do górnego lewego płata, leżą zupełnie na zewnątrz w pobliżu dużych naczyń. Wysięk, nagromadzony we wszystkich pęcherzykach płucnych zajętego płata, składa się początkowo głównie z cieczy surowiczej i niewielkiej domieszki białych i czerwonych krwinek oraz złuszczonego nabłonka i zawiera bardzo dużo pneumokoków. Rychło wysięk ulega skrzepnięciu. Z obfitej sieci naczyń krwionośnych ścian pęcherzyków do wysięku przenikają białe krwinki wielojądrzaste oraz krwinki czerwone, w kierunku zaś odwrotnym dostają się do krwi wytwory życia pneumokoków, wywołując powstanie w ustroju swoistych ciał odpornościowych. Wymiana składników między wysiękiem a krwią staje się nadzwyczaj żywa, gdy pod wpływem zaczynów proteolitycznych, wyzwalających się z krwinek białych wielojądrzastych, włóknik ule gnie rozpuszczeniu i wysięk stanie się znowu płynny. Pierwotne kwaśne oddziaływanie wysięku uniemożliwiające działanie nieobfitych na początku ciał ochronnych zmienia się teraz w kierunku zasadowym. Gdy zmiana stężenia jonów wodorowych przekroczy pewien próg, ciała odpornościowe, wytworzone już w dostatecznej ilości, mogą zacząć działać i szybko niszczyć zarazki. W ten sposób Ksawery Lewkowicz tłumaczy powstanie znamiennego dla krupowego zapalenia płuc przełomu (crisis), który wiedzie do powrotu do stanu prawidłowego (restitutio ad integrum). W niektórych przypadkach, zwłaszcza u dzieci, zanim sprawa zapalna rozszerzy się na cały płat, powstaje dostateczne ogólne a może również miejscowe uodpornienie, wskutek czego zapalenie zostaje zahamowane, zanim zajmie cały płat. W ten sposób może nastąpić skrócenie całego przebiegu klinicznego a nawet choroba może objawić się w postaci poronnej (Ksawery Lewkowicz). Czasami zupełnego powrotu do stanu prawidłowego nie ma, a to dlatego że w ostrym okresie pneumokoki nie zostały zniszczone doszczętnie. W tych przypadkach zakażenie przechodzi w stan utajenia i wytwarza się pewnego rodzaju równowaga, dość chwiejna, między zarazkiem a ustrojem. [więcej w: mikroangiopatia zakrzepowa, cynaryzyna, urogran ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna mikroangiopatia zakrzepowa urogran