Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry ad 7

Średnia zmiana procentowa najmniejszych kwadratów (. SE) w wyniku EASI od punktu wyjściowego do 16 tygodnia była istotnie większa wśród pacjentów otrzymujących dupilumab niż wśród otrzymujących placebo, z redukcją wynoszącą 72,3 . 2,6 wśród otrzymujących dupilumab co drugi tydzień i 72,0 . 2,6 wśród osób otrzymujących cotygodniowy dupilumab, w porównaniu ze zmniejszeniem o 37,6 . 3,3 wśród osób otrzymujących placebo w SOLO 1; w badaniu SOLO 2 były odpowiednio najmniejsze kwadratowe średnie redukcje o 67,1 . 2,5, 69,1 . 2,5 i 30,9 . 3,0 (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2 i wykres 2A i 2B). Wyniki w dwóch grupach dupilumabu w dwóch badaniach były istotnie lepsze niż w grupach placebo w dodatkowych pomiarach o nasileniu klinicznym, w tym EASI-50, EASI-90, zmieniony obszar ciała i wyniki w SCORAD i GISS (P <0,05). 0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2). Miary świądu
W 16. tygodniu poprawa o co najmniej 3 punkty lub co najmniej 4 punkty w wartości szczytowej na skali liczbowej świądu wystąpiła u znacznie większej liczby pacjentów otrzymujących dupilumab niż u osób otrzymujących placebo (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2) . Do 2. tygodnia wyniki zgłaszane przez pacjentów w odniesieniu do swędzenia były znacząco lepsze u pacjentów otrzymujących dupilumab niż u osób otrzymujących placebo (tabela 2 i wykres 2C i 2D).
Objawy zgłaszane przez pacjenta i jakość życia
W dwóch badaniach dupilumab znacząco zmniejszył objawy zgłaszane przez pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i jego wpływem na sen, objawy lęku lub depresji oraz jakość życia (Tabela 2 oraz Tabela S4 i Ryc. S6 i S7 w Dodatku uzupełniającym). Zarówno dla wyników DLQI, jak i POEM, znacznie więcej pacjentów w dwóch grupach dupilumabu niż w grupach placebo miało redukcję o co najmniej 4 punkty (uważaną za minimalną istotną klinicznie różnicę22,27) w całkowitej punktacji (tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Wśród pacjentów, u których na początku badania wystąpiły objawy lęku lub depresji (wynik HADS-A lub HADS-D .8), znacznie więcej pacjentów leczonych dupilumabem niż otrzymujących placebo miało wyniki HADS-A i HADS-D poniżej 8 tydzień 16 (tabela S4 w dodatkowym dodatku).
Korzystanie z leków ratunkowych
W dwóch badaniach więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie otrzymującej dupilumab otrzymywało leczenie ratunkowe. W badaniu SOLO odsetek osób, którym podawano dupilumab co drugi tydzień, wynosił 21%, a wśród otrzymujących dupilumab co tydzień 23%, a wśród osób otrzymujących placebo – 23%; w SOLO 2 stawki wynosiły odpowiednio 15%, 21% i 52% (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci w grupach otrzymujących placebo częściej otrzymywali systemowe leki ratujące (glikokortykosteroidy lub leki immunosupresyjne) (tabela S5 w dodatkowym dodatku) i częściej otrzymywali leczenie ratunkowe wcześniej niż pacjenci leczeni dupilumabem (ryc. S3 w dodatkowym dodatku).
Ogólnie rzecz biorąc, wśród pacjentów otrzymujących dupilumab, podobne wyniki zaobserwowano w analizie pierwotnej i we wszystkich obserwowanych wartościach, niezależnie od stosowania leków ratujących (Fig. S4 i Wyniki analiz wrażliwości były podobne do wyników analizy pierwotnej (tabela S6 w dodatku uzupełniającym).
Bezpieczeństwo
Tabela 3
[podobne: rehabilitacja tarchomin, edugaleria, medyk częstochowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria medyk częstochowa cennik rehabilitacja tarchomin