Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Ostre zapalenie odoskrzelowe płuc sadowi się przeważnie w dolnych płatach obu płuc oraz zwłaszcza u dzieci w częściach przykręgowych płuc, tworząc tutaj niekiedy przez powstanie poszczególnych ognisk tuż koło siebie lub zlewanie się ich ze sobą – jednolite pasmo idące od podstawy płuc w kierunku szczytu. Szczególna skłonność tych części płuc do zapalenia tłumaczy się mniejszym zakresem ich ruchów, większym ich ukrwieniem i powolniejszym prądem w tych odcinkach krwi i limfy, co sprzyja zatrzymywaniu się bakterii. Chorobę cechuje ogniskowy charakter zmian. Mianowicie zapalenie dotyczy zawsze poszczególnych zrazików lub ich grup, nie zaś całych płatów. Liczba ognisk bywa różna: często są one nieliczne, nieraz jednak zdarzają się zapalenia z bardzo licznymi ogniskami rozsianymi lub leżącymi blisko jedno drugiego, które zajmują niekiedy cały płat. Zapalenie takie nazywamy ostrym zapaleniem płuc odoskrzelowym zlewającym się (bronchopneumonia acuta confluens) lub rzekomo – płatowym (pneumonia pseudolobaris). Nieraz w tych przypadkach drobnowidowym badaniem stwierdza się pomiędzy ogniskami zapalnymi prawidłową tkankę płucną. Tkanka ta jest wtedy zazwyczaj uciśnięta, w stanie zapadnięcia (collapsus) i różni się od ognisk zapalnych mniejszą zbitością i bardziej czerwonym zabarwieniem. Klinicznie przypadki te mają przebieg zupełnie podobny do ostrego zapalenia płuc krupowego. Zatem ze stanowiska klinicznego należą one do postaci krupowej ostrego zapalen ia płuc. Płuco jest zwykle nieznacznie powiększone. Obmacywaniem stwierdza się w nim ograniczone stwardnienia, łatwo dające się ucisnąć, leżące w głębi i jeszcze liczniej tuż pod opłucną, gdyż sprawa dotyczy przede wszystkim obwodowych części płuc. [patrz też: wypuklina, edugaleria, edugaleria Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria mikroangiopatia wypuklina